Kies je ervoor om een nieuwe woning in houtskeletbouw te laten bouwen? Gelijk heb je! Deze van oorsprong Scandinavische en Canadese bouwmethode is de laatste jaren ook in onze streken aan een sterke opmars bezig. Voordat we het skelet van je nieuwe woning in elkaar laten passen op de werf zelf, moet de basis in orde zijn. Net als bij elke andere woning is ook bij houtskeletbouw een sterke fundering noodzakelijk om de stabiliteit en stevigheid te waarborgen. Door het lichtere gewicht van de houtstructuur is dikwijls een minder zware (en dus goedkopere) fundering voldoende.

Soorten fundering voor houtskeletbouw

Er zijn een aantal verschillende funderingstechnieken voor houtskeletbouw. Welke techniek het beste geschikt is voor jouw nieuwe sleutel-op-de-deurwoning hangt af van een aantal factoren. De drukvastheid en de draagkracht van de ondergrond zijn de belangrijkste. Op basis van sonderingen wordt bepaald welke techniek het meest aangewezen is. Bij ENERBO zien we erop toe dat de fundering (en dus de woning in haar geheel) veel minder zwaar is, wat bijgevolg de kosten drukt.

Fundering bij houtskeletbouw

De vaakst voorkomende techniek van fundering bij houtskeletbouw en andere bouwmethodes is strookfundering. Deze betonnen stroken worden enkel onder draagmuren gelegd en zijn gemiddeld 40 tot 80 cm breed en 50 tot 70 cm dik. Bij een homogene draagkracht van de bodem zullen de stroken vaak bestaan uit niet of licht gewapend beton. Op de stroken wordt dan een licht gewapende vloerplaat geplaatst van circa 12 cm dik.

In een ideaal scenario is de ondergrond waarop je een woning in houtskelet wil bouwen van goede kwaliteit. Helaas is dit zeker niet altijd het geval. Bij een bodem van mindere kwaliteit zouden er bredere stroken moeten worden aangelegd om de stabiliteit van de woning te verzekeren. In dat geval is het vaak beter om voor je woning in houtskeletbouw een funderingsplaat te voorzien. Over de volledige oppervlakte van de woning wordt een volwaardige plaat gegoten uit gewapend beton. Zo’n plaat is meestal 20 tot 35 cm dik. Een funderingsplaat kost over het algemeen wat meer dan strookfundering afhankelijk van de dikte. Maar dankzij het lagere gewicht van een houtskeletwoning in vergelijking met een traditionele woning, zal de plaat minder dik moeten zijn. Dit drukt uiteraard de prijs.

Heel soms laat de staat van de bodem ook geen funderingsplaat toe. In dat geval komen er meer ingrijpende technieken aan te pas. Je woning in houtskeletbouw zal dan op funderingspalen geplaatst worden. Er zijn twee mogelijke opties:

  • Heipalen: Heipalen zijn prefab-palen die in de grond geheid worden met een grote machine. Een nadeel van deze methode is dat er veel trillingen zijn bij de werken, wat nefast is voor omliggende gebouwen.
  • Betonpalen: Bij deze techniek boren we een gat in de grond waarin we bewapening aanbrengen en daarop beton storten. Deze methode is trillingsarm.
Fundering bij houtskeletbouw
Fundering bij houtskeletbouw